/images/326emblem copy.jpg

Info judo

 

Judo kan worden bedreven als spel en als sport. Het judospel heeft als belangrijk kenmerk een grote "regel-ongebonden" bewegingsvrijheid, dit is voor kinderen van groot belang omdat zij hierbij zelf verschillende mogelijkheden kunnen uitproberen. Dit spelend ontdekken kan een grote opvoedkundige waarde hebben, met name tussenkomst van een derde omdat judo altijd met tweetallen wordt beoefend zonder persoon. Het samen leren judoŽn draagt, naast een belangrijk motorische vorming, bij aan het ontwikkelen van verantwoordelijkheid, zelfbeheersing, kracht, souplesse en het relativeren van winst en verlies. Het stoeigedrag dat van nature bij kinderen aanwezig is wordt op een plezierige wijze in het judospel voortgezet.                                                            

Judospel

 

Vanaf ongeveer 5 jaar kunnen kinderen bij ons judo leren. Tot twaalf jaar zal het accent bij de uniek gegeven en zeer gevarieerde lessen komen te liggen op het leren van judo als spel. Daarbij zijn o.a. valbreken en evenwichtsgevoel belangrijke aandachtspunten, daarnaast zijn er voor de jeugd nog diverse toernooien om eventueel aan deel te nemen.

 

Judosport

De judosport kan op het hoogste niveau beoefend worden bij ons. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met diverse verenigings uit de buurt en met het distrikt Oost Nederland van de Judo Bond Ned.

Hyperlink2 Hyperlink3 Hyperlink4 Hyperlink1 Contact
Hyperlink1
Hyperlink2
Hyperlink3
 

 

 

 

 

Hyperlink1
Hyperlink2
Hyperlink3

Hyperlink1
Hyperlink2
Hyperlink3

Hyperlink1
Hyperlink2
Hyperlink3

Hyperlink1
Hyperlink2
Hyperlink3

Hyperlink1
Hyperlink2
Hyperlink3